SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย กานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย แอเลน ลิว ยง เคียง ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี รองประธานคณะกรรมการ
นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
นาย สมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการ
นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ
น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ
นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เฆราร์โด ซี. จูเนียร์ อบลาซา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่