SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AKP - บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อุทัย จันทิมา ประธานกรรมการ
นาย ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร รองประธานกรรมการ
นาย วันชัย เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการ
นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ
นาย เริงชัย เรืองพยุงศักดิ์ กรรมการ
นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. เบญจวรรณ ประสานศัพท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่