SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ALT - บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล กรรมการ
นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์ กรรมการ
พลเอก สิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พนิต ภู่จินดา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่