SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

APCS - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สุริยล อุดชาชน กรรมการ
นาย อนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ
นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการ
พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ กรรมการอิสระ
นาย ธีรลักษ์ แสงสนิท กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่