SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DITTO - บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ทวี มีเงิน ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ชัยทัด กุลโชควณิช กรรมการ
น.ส. ภรกานต์ รัตนกมลพร กรรมการ
นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว กรรมการ
น.ส. มัทณา วิเชียรแก้วมณี กรรมการ
นาย วุฒิ มีช่วย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อภิวัตน์ พลสยม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ณรงค์ เดชาธนารุจิกร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่