SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EE - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. วราภรณ์ สุพฤกษาสกุล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ประพัฒน์ ยอขันธ์ กรรมการ
นาย พิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย เอกวิทย์ แก้ววิเชียร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. สุวิชา แก้วฟ้าเจริญ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่