SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPI - บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ
นาง รุจิโรจ เอี่ยมลำเนา กรรมการ
นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการ
นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการ
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย กนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่