SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HFT - บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย กั๋ว หรง เซิ่น ประธานกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการ
นาย เยน หมิง ซัน รองประธานกรรมการ
นาย เยน เย่า หนัน กรรมการ
นาย จื้อ-เจ๋อ เยน กรรมการ
นาย จวง จื้อ เหยา กรรมการ
นาย ซื่อ เจี้ยน ชิว กรรมการ
น.ส. ผิ่น อี๋ อู๋ กรรมการ
นาย หลิว ซิง ฮง กรรมการ
นาง เฉี่ยน เวน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เซียว จิ่น หลง กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย มนต์สยาม สินวรพันธุ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เจิ้น ยง หลิน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่