SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HTC - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุชชี่ กรรมการ
นาง ยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ
นาง ปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ
ม.ล. ธิษัน ศรีธวัช กรรมการ
นาย ดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ
นาง เคอร์รี่ - แอน ชิพพ์ กรรมการ
นาย ประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย โยฮัน วิลเลี่ยม มาร์ติน ยันเซ่น กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่