SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INOX - บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ยอง ชอล ควอน ประธานกรรมการ
  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
นาย ชินยะ โอโซะโนะ กรรมการ
นาย จี ซอบ เชว์ กรรมการ
น.ส. ซังอึน ซน กรรมการ
นาย ซึงโจ คิม กรรมการ
นาย แมน เจ ลี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย นพดล สระวาสี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่