SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IRCP - บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประชา เหตระกูล ประธานคณะกรรมการ
นาย แดน เหตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย อำนวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ กรรมการ
นาย นิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการ
นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ
นาย วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นางสาว ดุลยา พวงทอง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่