SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IVL - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท
นาย อนิลปรากาชหรืออาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
  รองประธานกรรมการบริษัท
นาย ระเฑียร ศรีมงคล รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง สุจิตรา โลเฮีย กรรมการ
นาย อมิต โลเฮีย กรรมการ
นาย ดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการ
นาย อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ
นาย ซันเจย์ อาฮูจา กรรมการ
นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการ
นาย ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย คณิต สีห์ กรรมการอิสระ
นาย มาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ
นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ
นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่