SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

JCT - บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วีระ อรุณวัฒนาพร ประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ
นาย วิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการ
นาย ปริชญ์ รังสิมานนท์ กรรมการ
นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์ กรรมการ
นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ
พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เมธี ภิณโญโชติวงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สมพร เวชพาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่