SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KKC - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุธี สิมะกุลธร ประธานกรรมการ
นาย ฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ กรรมการ
นาย กนก สุริยสัตย์ กรรมการ
นาย ประสาน ตันประเสริฐ กรรมการ
นาย อภิชิต สิมะกุลธร กรรมการ
นาย พรหมรัตน สิมะกุลธร กรรมการ
นาย สุทัศน์ สิมะกุลธร กรรมการ
นาย ธวัชชัย จรณะกรัณย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ร.ท. นฤดม สอาดเย็น กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สมลักษณ์ เจียมธีระนาถ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่