SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KUN - บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย คุณา เทวอักษร ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ไพศาล ศังขวณิช กรรมการ
นาย พิชญ์ เทวอักษร กรรมการ
นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย นวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่