SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LST - บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย อำพล สิมะโรจนา กรรมการ
นาย ชาง ยิง วัง กรรมการ
น.ส. ปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการ
นาย ชิม คอง ยิบ, ไซมอน กรรมการ
นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย บรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่