SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง ฮามิดา บินติ มอริส กรรมการ
นาย สวี อึ้ง โก๊ะ กรรมการ
น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่