SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ML - บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการ
นาย ธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ
นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร กรรมการ
น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการ
นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ
นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ
นาง ทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ
พล.ต.ท. ฉลอง สนใจ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. พิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่