SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MST - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาง ฮามิดา บินติ มอริส กรรมการ
นาย ริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต กรรมการ
น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่