SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NKI - บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ
นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาย นิพล ตั้งจีรวงษ์ กรรมการ
นาย ทำนุ หวั่งหลี กรรมการ
นาย วุฒิชัย หวั่งหลี กรรมการ
น.ส. จิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการ
น.ส. จารุวรรณ จับจำรูญ กรรมการ
ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี กรรมการ
นาย หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ
นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ซูลี ชาน กรรมการอิสระ
นาง วนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง พรพรรณ พรประภา กรรมการอิสระ
พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่