SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NWR - บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พลพัฒ กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย มงคล พีรศานติกุล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการ
น.ส. ผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการ
นาย อาภาธร กรรณสูต กรรมการ
นาย ปสันน สวัสดิ์บุรี กรรมการ
นาย อภิชาต ธรรมสโรช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ณัฐพร พรหมสุทธิ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่