SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OGC - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย จักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ
น.ส. จริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย กีรติ อัสสกุล กรรมการ
นาย นภัทร อัสสกุล กรรมการ
นาย วรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย แมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ
นาย ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่