SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PPS - บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ
นาย พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ธีรธร ธาราไชย กรรมการ
นาย คเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย จุฬา สุขมานพ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อัฐวุฒิ ปภังกร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่