SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SCCC - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ
นาย ศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย เอเดน จอห์น ไลนัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
  กรรมการ
นาย วันชัย โตสมบุญ กรรมการ
น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
นาย สตีเฟน แพทริก กอร์ กรรมการ
นาย สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ
นาย ทินวรรธน์ มหธราดล กรรมการ
นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชรินทร์ สัจจญาณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่