SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SPRC - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย แบรนท์ โทมัส ฟิช ประธานกรรมการ
นาย ปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ไบรอัน โมนาโค ซัททัน กรรมการ
นาย รังกา รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี กรรมการ
นาง กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่