SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

STPI - บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ
นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สุวัฒน์ เหรียญศิริวรรณ กรรมการ
นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์ กรรมการ
นาย ชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการ
นาย วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. สิรังรอง โชว์วิวัฒนา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่