SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย โก บัน เฮ็ง รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย สมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
นาย จ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการ
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ กรรมการ
นาย เฟรเดริค ชอง ปิแอร์ การ์เดส กรรมการ
นาย อูกส์ เดอชองส์ กรรมการ
น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
นาย ฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์ กรรมการ
นาย นิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่