SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการบริษัท
นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม รองประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย สมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ
นาย จ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการ
นาย แอร์ฟเว่ เลอบุค กรรมการ
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ กรรมการ
นาย เฟรเดริค ชอง ปิแอร์ การ์เดส กรรมการ
นาย โก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระ
นาย นิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ
นาย นพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง แอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่