SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TCOAT - บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา ประธานกรรมการ
นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ชาติชาย เจริญศิริวัฒนา กรรมการ
น.ส. นิตยา เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการ
นาย โชคชัย เจริญศิริวัฒนา กรรมการ
นาย บำรุง สุขพรรณ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. ประนอม โฆวินวิพัฒน์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่