SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

THAI - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ
นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการอิสระ
นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่