SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TIDLOR - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม ประธานกรรมการ
นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย พงษ์อนันต์ ธณัติไตร กรรมการ
นาย ชวิณ เจียรวนนท์ กรรมการ
นาย แอลสิทธิ์ เวอร์การา กรรมการ
นาย มินกิ ไบรอัน ฮง กรรมการ
นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการ
นาย ณัฐพล ลือพร้อมชัย กรรมการ
นาง เกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สันติธาร เสถียรไทย กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่