SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VGI - บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
นาย กวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย มารุต อรรถไกวัลวที รองประธานกรรมการ
นาย แล็พ ซน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นาย ชิ เคือง คง กรรมการ
นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ
นาย ชาน คิน ตัค กรรมการ
นาง จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่