SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VNT - บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย คาซูอะกิ โคกะ ประธานกรรมการ
นาย โยชิฮิชะ โฮะริเบะ กรรมการ
นาย วิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล รองประธานกรรมการ
นาย ฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย มาซาฮิโกะ ฟูคามาจิ กรรมการ
นาย ริวทาโร ยามากิ กรรมการ
นาง วราวรรณ ทิพพาวนิช กรรมการ
นาย พจน์ วิเทตยนตรกิจ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิภพ พฤกษมาศน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อังเดร์ วัน แดร์ เอเดน กรรมการอิสระ
นาง ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่