SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

W - บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการบริษัท
นาย วีรยุทธ โพธารามิก รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง แสงเดือน อิ๋วบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  กรรมการ
นาย กุศล สังขนันท์ กรรมการ
นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ
นาย เริงฤทธิ์ แมคอินทอช กรรมการ
น.ส. เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่