SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PRAPAT - บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
08/03/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,604
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
55.77%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
06/05/21
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
1,770
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.55%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย สืบพงศ์ เกตุนุติ 45,073,312 13.26%
นาย วีระพงค์ ลือสกุล 40,909,368 12.03%
นาย อรรนพ จุลพันธ์ 22,776,915 6.70%
นางสาว ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ 16,786,958 4.94%
นาย โสภณ สิกขโกศล 13,255,296 3.90%
นาย สุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ 9,440,000 2.78%
นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 7,973,611 2.35%
นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์ 7,047,669 2.07%
นาย ภูวนาท คุนผลิน 7,000,000 2.06%
นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์ 6,437,916 1.89%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่