SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ADB - บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
28/04/21 - 29/04/21 17/05/21 เงินปันผล 0.05 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
18/01/21 - 19/01/21 05/02/21 หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น   ปันผลจากกำไรสะสม
18/01/21 - 19/01/21 05/02/21 เงินปันผล 0.00556 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
16/04/20 - 17/04/20 29/04/20 เงินปันผล 0.01 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
26/04/19 - 29/04/19 10/05/19 เงินปันผล 0.01 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
30/04/18 - 02/05/18 11/05/18 เงินปันผล 0.02 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่