SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AEONTS - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
18/10/21 - 19/10/21 02/11/21 เงินปันผล 2.50 บาท 01/03/21-31/08/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
12/05/21 - 13/05/21 20/07/21 เงินปันผล 2.65 บาท 01/09/20-28/02/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
19/10/20 - 20/10/20 05/11/20 เงินปันผล 1.85 บาท 01/03/20-31/08/20 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13/05/20 - 14/05/20 20/07/20 เงินปันผล 2.5500 บาท 01/09/19-29/02/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/10/19 - 21/10/19 04/11/19 เงินปันผล 2.4500 บาท 01/03/19-31/08/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/05/19 - 14/05/19 18/07/19 เงินปันผล 2.35 บาท 01/03/18-28/02/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/10/18 - 19/10/18 01/11/18 เงินปันผล 2.35 บาท 01/03/18-31/08/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
15/05/18 - 16/05/18 20/07/18 เงินปันผล 2.25 บาท 01/03/17-28/02/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/10/17 - 20/10/17 06/11/17 เงินปันผล 1.60 บาท 01/03/17-31/08/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
11/05/17 16/05/17 - 20/07/17 เงินปันผล 1.85 บาท 01/09/16-28/02/17 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่