SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AJ - บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
11/03/21 - 12/03/21 28/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
12/11/20 - 13/11/20 09/12/20 การลดทุน,การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
10/06/20 - 11/06/20 17/07/20 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
13/03/19 - 14/03/19 24/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
08/03/18 - 09/03/18 20/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
09/03/17 14/03/17 - 26/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องพานทอง ชั้น 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่