SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AMA - บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
08/03/21 - 09/03/21 07/05/21 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
06/03/20 - 09/03/20 27/04/20 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
01/03/19 - 04/03/19 09/05/19 เงินปันผล 0.10 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
19/03/18 - 20/03/18 09/05/18 หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น   ปันผลจากกำไรสะสม
19/03/18 - 20/03/18 09/05/18 เงินปันผล 0.20 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
15/03/17 20/03/17 - 08/05/17 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/16-31/12/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/19-31/12/19 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่