SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
11/03/21 - 12/03/21 01/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ,เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
03/02/21 - 04/02/21 24/02/21 การเพิ่มทุน ประชุมวิสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10/03/20 - 11/03/20 01/04/20 จ่ายปันผลเป็นเงินสด, ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ประชุมสามัญ อาคารสโมสร โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร เลขที่ 188 พุทธมณฑล สาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
12/03/19 - 13/03/19 02/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
12/03/18 - 13/03/18 02/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
07/03/17 10/03/17 - 03/04/17 การจ่ายปันผล, การเพิ่มทุน, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ โรงแรม ดิเอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่