SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BWG - บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
29/03/21 - 30/03/21 30/04/21 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมสามัญ ห้องประชุมของบริษัทย่อย (บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด) นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
27/03/20 - 30/03/20 22/05/20 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องประชุม ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 ม.8 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
03/12/19 - 04/12/19 30/12/19 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
26/03/19 - 27/03/19 30/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
26/03/18 - 27/03/18 30/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ห้อง พาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
30/03/17 04/04/17 - 28/04/17 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่