SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMR - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
16/03/22 - 17/03/22 24/05/22 เงินปันผล 0.0650 บาท 01/01/21-31/12/21 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
16/03/21 - 17/03/21 21/05/21 เงินปันผล 0.0520 บาท 01/01/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
16/03/20 - 17/03/20 25/05/20 เงินปันผล 0.0585 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
14/03/19 - 15/03/19 15/05/19 เงินปันผล 0.0520 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/03/18 - 15/03/18 22/05/18 เงินปันผล 0.0470 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่