SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMR - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
16/03/20 - 17/03/20 29/04/20 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14/03/19 - 15/03/19 29/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
14/03/18 - 15/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10/03/17 15/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่