SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DUSIT - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
01/04/20 - 02/04/20 17/04/20 เงินปันผล 0.19 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
28/03/19 - 29/03/19 15/05/19 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
19/03/18 - 20/03/18 11/05/18 เงินปันผล 0.1580 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
13/03/17 16/03/17 - 12/05/17 เงินปันผล 0.10 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/20-31/12/20 -
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/19-31/12/19 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่