SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
14/03/22 - 15/03/22 27/04/22 เงินปันผล 3.25 บาท 01/07/21-31/12/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/08/21 - 30/08/21 10/09/21 เงินปันผล 3.25 บาท 01/01/21-30/06/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/03/21 - 11/03/21 27/04/21 เงินปันผล 3.50 บาท 01/07/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
02/09/20 - 03/09/20 17/09/20 เงินปันผล 3.00 บาท 01/01/20-30/06/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/03/20 - 09/03/20 23/04/20 เงินปันผล 3.25 บาท 01/07/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
05/09/19 - 06/09/19 16/09/19 เงินปันผล 3.25 บาท 01/01/19-30/06/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/03/19 - 11/03/19 26/04/19 เงินปันผล 3.50 บาท 01/07/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
31/08/18 - 03/09/18 14/09/18 เงินปันผล 6.00 บาท 01/01/18-30/06/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/03/18 - 09/03/18 27/04/18 เงินปันผล 3.50 บาท 01/07/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
01/09/17 06/09/17 - 15/09/17 เงินปันผล 3.50 บาท 01/01/17-30/06/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/19-31/12/19 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่