SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ILM - บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/03/22 - 11/03/22 22/04/22 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
08/03/21 - 09/03/21 23/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
28/05/20 - 29/05/20 01/07/20 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุม อะคาเดมี เทรนนิ่ง 1 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่