SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IT - บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
14/04/20 - 15/04/20 30/04/20 เงินปันผล 0.03 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
06/03/19 - 07/03/19 08/05/19 เงินปันผล 0.0700 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
06/03/18 - 07/03/18 09/05/18 เงินปันผล 0.18 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/03/17 10/03/17 - 09/05/17 เงินปันผล 0.04 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/20-31/12/20 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่