SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
04/03/20 - 05/03/20 20/03/20 เงินปันผล 0.05 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
04/03/19 - 05/03/19 20/03/19 เงินปันผล 0.05 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
27/02/18 - 02/03/18 16/03/18 เงินปันผล 0.05 บาท 01/11/16-31/10/17 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
03/03/17 08/03/17 - 23/03/17 เงินปันผล 0.10 บาท 01/11/15-31/10/16 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/11/19-31/10/20 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่