SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MBAX - บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
21/04/22 - 22/04/22 06/05/22 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/21-31/12/21 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
21/04/21 - 22/04/21 07/05/21 เงินปันผล 0.5600 บาท 01/07/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/08/20 - 27/08/20 10/09/20 เงินปันผล 0.32 บาท 01/01/20-30/06/20 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
07/04/20 - 08/04/20 24/04/20 เงินปันผล 0.13 บาท 01/07/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
22/08/19 - 23/08/19 06/09/19 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/19-30/06/19 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
23/04/19 - 24/04/19 10/05/19 เงินปันผล 0.25 บาท 01/07/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
23/08/18 - 24/08/18 07/09/18 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/18-30/06/18 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20/04/18 - 23/04/18 09/05/18 เงินปันผล 0.20 บาท 01/07/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12/09/17 15/09/17 - 28/09/17 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/17-30/06/17 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/21-30/06/21 -
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/19-31/12/19 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่