SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OGC - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/03/21 - 11/03/21 28/04/21 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ห้องประชุมชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
30/06/20 - 01/07/20 29/07/20 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 โรงแรม ดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 18/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
06/03/19 - 07/03/19 25/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องจูเนียร์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
07/03/18 - 08/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
22/03/17 27/03/17 - 25/04/17 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่