SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
01/03/21 - 02/03/21 01/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
27/02/20 - 28/02/20 02/04/20 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมของบริษัท, บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
28/02/19 - 01/03/19 04/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
28/02/18 - 05/03/18 05/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องประชุมของบริษัท บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
27/02/17 02/03/17 - 03/04/17 การจ่ายปันผล,การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประชุมสามัญ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาขน) ณ เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่